За нас


Bulgarsk Skoleforening (Българско училищно дружество) е доброволно сдружение, регистрирано в община Копенхаген
 с рег.номер/CVR 33622953.

Сдружението възникна през пролетта на 2011г. във връзка със създаването на Българско съботно училище в Копенхаген. 
Негови членове са български родители с деца на възраст между 3 и 17 години и целта му бе да съдейства за организирането
 на учебни занятия и свободни занимания по български език за деца от български произход. 
През есента на 2011г. сдружението създаде Bulgarsk Undervisningscenter "Ivan Vazov" (Български просветен център
 "Иван Вазов") като selvejende institution (институция със самостоятелен бюджет) със седалище в Копенхаген. 
Като данъчно регистриран правен субект, центърът пое управлението на новосформираните българско училище и 
българска занималня.

Амбициите на Bulgarsk Skoleforening сега са то да прерастне в широка организация в подкрепа на популяризирането
 на българския език и традиции в Дания, както и форум за социални контакти между членовете на българската общност тук.
 


За контакти:

Пощенски адрес Cypernsvej, 1. sttv., 2300 København S

Emailbgskfor@gmail.com