Регистрация на BUC "Ivan Vazov"

indsendt 7. dec. 2011 12.25 af Bulgarsk Skoleforening

На 12.11.2011г. Bulgarsk Skoleforening учреди Bulgarsk UndervisningsCenter "Ivan Vazov" като самостоятелен субект. На проведените на 12.11.2011г. събрания на skolekreds-a и forældrekreds-a бяха избрани членовете на управителния борд на центъра - 5 члена и 2ма резервни члена (suppleant-a), а на последваща среща на борда, той се конституира в следния състав:


Светла Андерсен- председател
Гергана Трасборг- зам.председател
Косара Кишева- член
Константин Кръстев- член
Ружена Дякова- член
Светла Живкова-Якобсен - suppleant
Димитър Каракашев-suppleant

Бордът пристъпи към регистрация на центъра и откриването на банкова сметка.
С решение на Управителният съвет на Bulgarsk Skoleforening, на 24.11.2011г. по новата сметка на центъра бяха прехвърлени 19.800 крони (събраните до този момент училищни такси).
Центърът наскоро получи и данъчната си регистрация.

За връзка с борда на центъра (включително въпроси относно заплащането на недоплатени или нови училищни такси), можете да ползвате следния имейл адрес: