Общо събрание на 16.06.2012г

indsendt 7. jun. 2012 03.27 af Bulgarsk Skoleforening
Управителният съвет свиква общо събрание на 16.06. 2012г от 11,15 часа.
Поканата е изпратена до членовете по имейл.