Събрания‎ > ‎

Съобщения

Общо събрание на 28.04.2013г

indsendt 14. apr. 2013 12.21 af Bulgarsk Skoleforening

На 28.04.2013г. (неделя) от 10.45 до 11.45 часа ще се проведе Общо събрание на дружеството. На членовете е изпратена покана за участие (по имейл) 


Дневният ред, съгласно устава, ще бъде:

1. Избор на председател на заседанието, протоколчик и преброители при
гласуването
2. Представяне от Управителния съвет на дейностите на дружеството през
изминалата година
3. Одобряване на годишния финансов отчет
4. Предложение на Управителния съвет за план за действие и бюджет за
2013г. 5. Определяне на членски внос
6. Обсъждане на получени предложения от членовете
7. Избор на Управител, касиер и 3-4 членове на Управителния съвет и 1
член по заместване (*резервен)
8. Избор на одитор
9.Евентуално други предложения

Общо събрание на 16.06.2012г

indsendt 7. jun. 2012 03.27 af Bulgarsk Skoleforening

Управителният съвет свиква общо събрание на 16.06. 2012г от 11,15 часа.
Поканата е изпратена до членовете по имейл.

Годишно отчетно-изборно събрание

indsendt 26. apr. 2012 05.28 af Bulgarsk Skoleforening



Годишното отчетно-изборно събрание на Bulgarsk Skoleforening ще се проведе на 28.04.2012г. (събота).
На членовете са изпратени покани по имейл с часа, мястото и дневния ред.

Ако сте член, но поради някаква причина не сте получили поканата, и/или имате нов имейл адрес, моля да се свържете с нас на bgskfor@gmail.com

Регистрация на BUC "Ivan Vazov"

indsendt 7. dec. 2011 12.25 af Bulgarsk Skoleforening

На 12.11.2011г. Bulgarsk Skoleforening учреди Bulgarsk UndervisningsCenter "Ivan Vazov" като самостоятелен субект. На проведените на 12.11.2011г. събрания на skolekreds-a и forældrekreds-a бяха избрани членовете на управителния борд на центъра - 5 члена и 2ма резервни члена (suppleant-a), а на последваща среща на борда, той се конституира в следния състав:


Светла Андерсен- председател
Гергана Трасборг- зам.председател
Косара Кишева- член
Константин Кръстев- член
Ружена Дякова- член
Светла Живкова-Якобсен - suppleant
Димитър Каракашев-suppleant

Бордът пристъпи към регистрация на центъра и откриването на банкова сметка.
С решение на Управителният съвет на Bulgarsk Skoleforening, на 24.11.2011г. по новата сметка на центъра бяха прехвърлени 19.800 крони (събраните до този момент училищни такси).
Центърът наскоро получи и данъчната си регистрация.

За връзка с борда на центъра (включително въпроси относно заплащането на недоплатени или нови училищни такси), можете да ползвате следния имейл адрес:



1-4 of 4