Събрания

Тук ще се публикуват покани/съобщения за свикане Общи събрания, както и решенията от проведените такива.
Поканите за Общи събрания се изпращат също така и по имейл до всеки член.

Във важни случаи ще се публикува и информация за решенията, взети на заседанията на  Управителния съвет.

Изберете от менюто вляво.