Решения‎ > ‎

Решения на Общото събрание на 28.04.2013 г.

indsendt 22. maj 2013 06.20 af Bulgarsk Skoleforening

1. Събранието изслуша Отчета за дейностите през изминалата отчетна година, представен от председателя на дружеството, и одобри единодушно Финансовият отчет за 2012г.

2. Обсъдени бяха предложения за план за действие за 2013 г., вкл. взаимодействие с други институции и представители на българската и датска общност, и набиране на нови членове.

3. С мнозинство бе решено членският внос за 2013г. да остане 100 кр на година, като за студенти той да бъде 80 крони.

4. Събранието обсъди предложение за участие в инициатива за информативна помощ/нетуърк и реши след лятото да се проведе ново общо събрание, на което да бъдат обсъдени резултатите от предварителните проучвания.

5. Събранието реши с мнозинство бъдещите мероприятия на дружеството (като “Българска кухня“) да бъдат открити само за членове на дружеството.

6. Избран бе нов Управителен съвет, в състав:
           


- Христина Василева- председател

-Светла Живкова - член на Управителния съвет

- Светла Трасборг - член на Управителния съвет и касиер

- Люба Сьоренсен - член на Управителния съвет

- Дора Иванова - член на Управителния съвет

- Кристин Иванова - член по заместване на Упра
вителния съвет

    
7. Здравко Кишев бе преизбран единодушно за одитор на дружеството.

             Comments