Решения‎ > ‎

Решения на Общото събрание на 27.04.2014г.

indsendt 24. apr. 2015 23.48 af BG School Copenhagen
1. Общото събрание одобри отчетът на УС за изминалата година

2. Годишният финансов отчет бе одобрен единодушно

3. Членският внос на дружеството се намалява на 50 кр. годишно

4. Избран бе УС в следния състав: 
        -Христина Василева (председател); Светлана Трасборг (касиер); Ивелина Недева, Тодорка Иванова, Светла Живкова (членове); Любомира Сьоренсен (резервен член)

5. Здравко Кишев бе преизбран единодушно за одитор

Comments