Решения‎ > ‎

Решения на Общото събрание, проведено на 12.11.2011

indsendt 7. dec. 2011 12.27 af Bulgarsk Skoleforening   [ opdateret 7. dec. 2011 12.29 ]
На 12.11.2011г. бе проведено Общо събрание на Bulgarsk Skoleforening, на което бяха взети следните решения:

1. Присъстващите членове единодушно решиха да се създаде Bulgarsk UndervisningsCenter "Ivan Vazov" като selvejende institution със седалище в община Копенхаген. Проекто-уставът (изпратен на членовете заедно с поканата за събранието) бе приет единодушно без промени и допълнения.

2. Членовете на дружеството гласуваха единодушно да се прехвърлят на новия център като негов самостоятелен бюджет, училищните такси, които са събрани до момента на сметката на дружеството (19.350 крони).

3. Избор на членове на борда на Bulgarsk UndervisningsCenter "Ivan Vazov" от квотата на Bulgarsk Skoleforening като skolekreds на центъра (2 +1 suppleant). Бяха предложени 2 кандидатури за основните членове на борда и 2 за резервни членове (suppleant) и след гласуване, одобрените кандидатури бяха:
Константин Кръстев и Ружена Дякова за членове на борда, и
Димитър Каракашев за резервен член (suppleant)

4. Събранието бе информирано за следващите стъпки, а именно: предстоящо събрание на forældrekreds-a, на което да бъдат избрани членовете на борда на центъра, от квотата на forældrekreds-a (3+1 suppleant), след което новоконституирания борд ще пристъпи към регистрация на центъра като данъчен субект и откриване на самостоятелна банкова сметка.