Новини

На 25.11.2017г (неделя)  се проведе Oбщо събрание на сдружението, на което бяха гласувани повторно измененията в устава на сдружението.
Актуализираният вариант е публикуван на страницата тук (вижте в менюто отляво).