Формуляр за членство

Ако желаете да станете член и/или желаете детето Ви да стане член, моля прочетете устава и попълнете съответния фомуляр по-долу, след което ни го изпратете на bgskfor@gmail.com

Членството е валидно след заплащане на чл.внос (50 кр за възрастни и  25 кр за деца) по сметката на Bulgarsk Skoleforenig :
Reg.nr 0106 Konto 6275 6179 87


Ċ
Bulgarsk Skoleforening,
12. dec. 2017 02.25
Ċ
Bulgarsk Skoleforening,
11. dec. 2017 03.14