Членове

Управителен съвет

 

Христина Д.Василева- председател

Светла Г. Живкова-Якобсен- зам.председател

Светлана Трасборг- касиер

 

Елена Топчийска- резервен

Ивелина Ганчева Недева- резервен

Димитър Каракашев- резервен

 

Одитор

Мирослав Ковачев (член)

 

 

Списък на останалите членове

 (азбучен ред)Александрина Пенкова

Александър Йолов

Даниела В.Недялкова

Диана Демирова

Добринка Г.Вит

Емил А. Смилков

Ерик Дюпонт

Галина Н.Ларсен

Гергана Ладовинска Барфод

Гергана Н.Смилкова

Гергана Трасборг

Хенинг Йоргенсен

Христина И.Мортенсен

Имер Аслани

Ивелина С.Петрова

Красимира Божилова

Кремена Д.Димитрова

Лазарина Богоева

Лилия Сьоренсен

Мария Петрова Паравичини

Марта К.Кирилова

Маряна Велинова Ингеман

Микаел С.Вит

Миролюба С.Илиева

Петър Б.Стоянов

Размус Ингеман

Роза Георгиева Дюпонт

Светослава П.Андерсен

Таня И.Георгиева

Тодор С.Анев

Веселка И.Йенсен

Владислав Ц.Василев