Членове

Управителен съвет

 

Христина Д.Василева- председател

Светла Г. Живкова-Якобсен- зам.председател

Светлана Трасборг- касиер

 

Елена Топчийска- резервен

Ивелина Ганчева Недева- резервен

 

Одитор

Мирослав Ковачев (член)

 

 

Списък на останалите членове

 (азбучен ред)


Адам Йорвад

Александрина Пенкова

Александър Йолов

Анка Златева

Даниел Божилов

Даниела В.Недялкова

Диана Демирова

Димитър Б. Каракашев

Димитър П.Минков

Добринка Г.Вит

Емил А. Смилков

Ерик Дюпонт

Галина Н.Ларсен

Гергана Ладовинска Барфод

Гергана Н.Смилкова

Гергана Трасборг

Хенинг Йоргенсен

Христина И.Мортенсен

Илиян Г.Начев

Имер Аслани

Ивелина С.Петрова

Красимира Божилова

Кремена Д.Димитрова

Лазарина Богоева
Лилия Сьоренсен

Любомира Сьоренсен

Мария Петрова Паравичини

Мария Н.Драгиева

Мария В. Калоянов

Мария Николаева Драгиева

Марта К.Кирилова

Маряна Велинова Ингеман

Мая М.Вуковска

Микаел С.Вит

Милена Стоилова Педерсен

Миролюба С.Илиева

Петър Б.Стоянов

Петя А.Найденова

Размус Ингеман

Роза Георгиева Дюпонт

Светослава П.Андерсен

Таня И.Георгиева

Тодор С.Анев

Тодорка Иванова

Веселка И.Йенсен

Виктория С. Минкова

Владислав Ц.Василев